DZIAL POZYSKIWANIA FUNDUSZY
PROJEKTY, DOTACJE, WSPARCIE

Kurs pozyskiwania funduszy unijnych, kurs księgowość, kurs kadry i płace

Dział pisania projektów unijnych

W ramach Centrum funkcjonuje Zespół Projektowy zajmujący się konceptualną stroną programów wykorzystujących środki funduszy europejskich. Działanie Zespołu nakierowane jest z jednej strony na samodzielną realizację projektów, z drugiej, na współpracę z zewnętrznymi podmiotami, np. urzędami, jednostkami samorządowymi, szkołami, przedsiębiorcami, etc.

Dzięki właściwej diagnozie kluczowych aspektów danego obszaru projektowego, możliwe jest lepsze dostosowanie programu zmierzającego do wyznaczonych wskaźników. Dlatego tak ważne jest, aby w sposób przejrzysty a z drugiej precyzyjny formułować zadania i cele projektowe. Zgromadzone doświadczenie oraz analityczne podejście członków Zespołu uwidacznia się w dynamicznym rozwoju komórki projektowej Centrum.

Centrum świadczy usługi dla innych podmiotów pozyskujących fundusze w zakresie:

  • organizacji szkoleń i godzin doradczych, mentoringu, coachingu,
  • wynajmu sal wykładowych,
  • wynajmu pracowni komputerowych stacjonarnych i mobilnych,
  • wynajmu rzutników multimedialnych, sprzętu do prezentacji, etc.
  • opracowania materiałów szkoleniowych,
  • prezentacji multimedialnych, platform e-learningowych,
  • projektowania i wykonania elementów wizualizacji graficznej,
  • wykonania stron internetowych projektów,
Wynajem sal szkoleniowych, wynajem komputerów, wynajem laptopów

KOMPETENTNY PRACOWNIK

projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, działanie 8.1.1. Wsparcie przedsiębiorców z woj. lubelskiego poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie emarketingu i publikacji webowych ich i/lub ich pracowników. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

INWESTYCJA W KOMPETENCJE

projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, działanie 8.1.1. Wsparcie przedsiębiorców z woj. lubelskiego poprzez szkolenia i doradztwo finansowo - księgowe ich i/lub ich pracowników. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

KROK PO KROKU

projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W projekcie przeszkolono 60 osób. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

WIEDZA KLUCZEM ROZWOJU ZAWODOWEGO

projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki. W ramach projektu przeszkolono 90 nauczycieli z województwa lubelskiego. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

KOMPUTER OD A DO Z

projekt realizowany w partnerstwie z Tenet Menagement Sp. Z o.o. z Krakowa - finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 100 Uczestników zdobyło certyfikaty ECDL. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

WSCHÓD BIZNESU

projekt zrealizowany w partnerstwie FIRMY 2000 Sp. z o.o. i Duńskiego Instytutu Technologicznego - finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowano w pięciu wschodnich województwach. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

Kontakt

20-601 Lublin, ul. Zana 14

Tel: 81 533 13 41

Mob: 535 353 345

E: szkolenia@ckp.lublin.pl

G: Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

góra