Witamy w CKP !!!

Kobieta Przedsiębiorcza 2010

Nominowana do tytulu

Dziennik Wschodni
Kobieta Przedsiębiorcza logo

Iwona Żebrowska - Właścicielka Centrum

Iwona ŻebrowskaIwona Żebrowska od zawsze związana z prywatną inicjatywą. Z wykształcenia pedagog, animator kultury świetnie odnajduje się w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w których może planować, organizować oczywiście zawsze w towarzystwie i w otoczeniu rzeszy ludzi. Od 10-ciu lat z powodzeniem prowadzi Centrum Kształcenia Proeuropejskiego w Lublinie - firmę szkoleniowo - doradczą. Zaufanie do firmy Pani Iwona zbudowała na zaufaniu do samej siebie. Jak mówi o sobie: "Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, cuda zajmują mi trochę czasu". W Centrum istnieje Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu, którego dyrektorem jest Pani Iwona. Mimo, że jest to placówka kształcąca dorosłych otwarte serce przyciąga do Pani Iwony słuchaczy, którzy dzielą się z nią radościami jak i smutkami swojego życia. Te drugie często łamią twarde serce "bizneswomen" i w oku nierzadko zakręci się łza. Dlatego Pani Iwona postanowiła umożliwić wszystkim bezpłatny dostęp do kształcenia na wysokim poziomie i stara się pozyskiwać na ten cel fundusze. Nie czeka, nie załamuje się, wciąż szuka nowych wyzwań, obecnie uruchomiła agencje zatrudnienia, żeby pomagać osobom poszukującym pracy na szybko zmieniającym się rynku. Prywatnie jest żoną i matką dwóch synów. W wolnych chwilach lubi obejrzeć komedię romantyczną, a relaks przynosi jej długi spacer z ukochanym psem bokserem - Alim.


Baza dydaktyczna

Zaplecze lokalowe, pracownie komputerowe, sprzęt prezentacyjny

Centrum Kształcenia Proeuropejskiego posiada bogatą bazę dydaktyczną. Do dyspozycji kursantów są dwie sale wykładowe, trzy pracownie komputerowe (jedna stacjonarna i dwie mobilne). Dodatkowo pracownia stacjonarna posiada status Laboratorium ECDL (European Computer Driving License). Komputery wyposażone są w aktualne wersje oprogramowania:

 1. Systemy operacyjne
  • Windows 7
  • Ubntu 9.10 /dystrybucja Linuksa/
  • Mac OS X
 2. Pakiety Oprogramowania Biurowego
  • Ms Office 2007
  • OpenOffice
  • LibreOffice
 3. Oprogramowanie graficzne
  • Adobe PhotoShop CS i CC
  • Adobe Illustrator CS i CC
  • Adobe InDesign CS i CC
  • GIMP
  • Corel X
  • AutoCAD

Komputery w pracowniach posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu o przepustowości 200MBps.

Centrum posiada następujące pracownie zawodowe:

 • Florystyczna,
 • Kosmetyczna,
 • Fryzjerska,
 • Hydrauliczna,
 • Terapii zajęciowej
 • Masażu

Każda z pracowni spełnia standardy dotyczące kształcenia na danym kierunku. Baza dydaktyczna jest sukcesywnie aktualizowana i dostosowywana do panujących wymagań i trendów.


Struktura Centrum

Centrum Kształcenia Proeuropejskiego składa się z trzech jednostek organizacyjnych:

 1. Centrum Szkoleniowe
  Dział szkoleń zarejestrowany jest w Urzędzie Miejskim w Lublinie oraz wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym 2.06/00019/2005.
 2. Agencja Zatrudnienia
  Zapisana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pod numerem 6176.
 3. Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu
  Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Lublina Nr 206/P/N
 4. Centrum Praktycznej Nauki Języków Unii Europejskiej

Dział nauki języków zarejestrowany jest w Urzędzie Miejskim w Lublinie oraz wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym 2.06/00019/2005.

Właścicielem Centrum Kształcenia Proeuropejskiego jest mgr Iwona Żebrowska. Pani Iwona jest jednocześnie Dyrektorem Policealnego Studium Zarządzania, Administracji i Handlu.

Dyrektorem Centrum Szkoleniowego w CKP, a także zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych w Policealnym Studium Zarządzania, Administracji i Handlu jest dr inż. Paweł Rowiński. Pan Paweł Rowiński jest także Dyrektorem działu IT w Centrum Kształcenia Proeuropejskiego oraz trenem umiejętności komputerowych (w zakresie obsługi komputera, pakietów biurowych, baz danych, grafiki komputerowej i tworzenie stron WWW).


Certyfikaty i Referencje

Wzory Zaświadczeń i Certyfikatów wydawane w Centrum


Wpisy do rejestrów i certyfikacje

referencje CKP certyfikaty CKP

Przykładowe Referencje z ostatnich lat

referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP
referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP
referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP
referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP
referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP referencje CKP


Certyfikat Zarządzania Jakością

Standard: ISO 9001:2008

Certyfikat Jakości Usług Szkoleniowych ISO

Certyfikat Jakości Usług Szkoleniowych

W lipcu 2011 roku w Centrum Kształcenia Proeuropejskiego PSZAiH w Lublinie z powodzeniem zakończył się proces wdrażania ISO wg normy 9001:2008. W Centrum Kształcenia Proeuropejskiego ustalone są wymagania dotyczące jakości świadczonych usług szkoleniowych, w celu zwiększenia stopnia satysfakcji Klientów. Mając na uwadze postanowienia Polityki Jakości, odnoszące się do zadowolenia Klienta, ustalono sposoby postępowania odnośnie określania potrzeb i oczekiwań Klienta, postępowania z informacjami zwrotnymi od Klienta, w tym reklamacjami, oraz metody monitorowania zadowolenia Klienta.

Mając na uwadze założenia Polityki Jakości Kierownictwo Centrum Kształcenia Proeuropejskiego ustanowiło cele dla procesów Systemu Zarządzania Jakością. Zostały one zaprezentowane w dokumencie "Cele Jakości" (CJ).


Praca

Poszukujemy Wykładowców / Trenerów do prowadzenia szkoleń w następującej tematyce:

 • autoCAD
 • obsługa komputera i pakietów biurowych
 • kadry i płace
 • rachunkowość
 • księgowość komputerowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • florystyka - bukieciarstwo
 • architektura terenów zielonych
 • programy kadrowo płacowe (Symfonia, Gratyfikant, Płatnik, etc.)
 • programy księgowe (Symfonia, Rachmistrz, Rewizor, Subiekt, etc.)
 • wykańczanie wnętrz (malowanie, tapetowanie, etc)
 • monter instalacji wodno-kanalizacyjnych

Pobierz formularz CV do wypełnienia (w formacie MsWord)


Polityka jakości

Cele strategiczne Centrum Kształcenia Proeuropejskiego:

 • Identyfikacja aktualnych i przyszłych potrzeb klientów w celu zapewnienia indywidualnej
 • oferty szkoleniowej pozwalającej zaspokoić ich rosnące wymagania,
 • Zapewnienie ciągłego rozwoju poprzez poszerzanie zakresu usług szkoleniowych,
 • Stałe powiększanie portfolio zadowolonych klientów,
 • Budowanie zaufania Klientów poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie,
 • Współpraca z kwalifikowanymi trenerami,
 • Stałe podnoszenie świadomości jakościowej i kwalifikacji pracowników,
 • Zapewnienie Centrum Kształcenia Proeuropejskiego silnej pozycji w branży szkoleniowej.

Misją Centrum Kształcenia Proeuropejskiego jest świadczenie najlepszej jakości usług szkoleniowych:

 • zapewniających spełnienie indywidualnych potrzeb klientów oraz
 • mających wpływ na poprawę sytuacji zawodowej klientów.

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:

 • wytyczanie i realizację Celów Jakości, uwzględniających oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron,
 • analizę bieżących i przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów w celu ciągłego doskonalenia kompleksowości i atrakcyjności świadczonych usług szkoleniowych,
 • profesjonalną sprzedaż usług przy wsparciu merytorycznym pracowników,
 • kreowanie i wykorzystywanie pełnego zaangażowanie kierownictwa i pracowników w spełnianiu wymagań Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłą poprawę efektywności i skuteczności tego Systemu,
 • współpracę z trenerami ukierunkowaną na wspólne pokonywanie problemów i doskonalenie wzajemnej współpracy,
 • monitorowanie realizowanych procesów oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty,
 • odpowiedzialność każdego z pracowników za jakość pracy,
 • sukcesywne doskonalenie funkcjonujących w Firmie procesów mającą na celu jak najpełniejsze sprostanie wymaganiom Klientów.

W związku z powyższym najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do wdrożenia i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania norm ISO 9001:2008.

Iwona Żebrowska
Dyrektor


Misja Centrum

Misją Centrum Kształcenia Proeuropejskiego jest świadczenie najlepszej jakości usług szkoleniowych:

 • zapewniających spełnienie indywidualnych potrzeb klientów oraz
 • mających wpływ na poprawę sytuacji zawodowej klientów.
Certyfikat Jakości Usług Szkoleniowych ISO
Jednostka wdrażająca TUV

Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu istnieje od 2002 roku. Zostało założone przez trzy osoby przez wiele lat związane z kształceniem dorosłych. Głównym założeniem przy powstawaniu Centrum była chęć zapewnienia wysokiej jakości usług szkoleniowych obejmujących swym zakresem szeroką i zawsze aktualną tematykę. Tematykę, która dobierana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników szkoleń, a także w sposób bezpośredni może przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej kursantów.

Usługi doradcze świadczone przez doradców Centrum Kształcenia Proeuropejskiego mają zawsze trafiać w sam środek problemu i jednoznacznie ten problem rozwiązywać. Doradcy zawodowi analizują możliwości i bariery a następnie pomagają w poruszaniu się na szybko zmieniającym się rynku pracy zarówno osobom bezrobotnym wchodzącym po raz pierwszy na rynek pracy jak i tym, którzy już się z nim "zmagają". Proponujemy swoim słuchaczom praktyki i staże zawodowe.

Usługi doradcze i szkoleniowe obejmują również sektor MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), zarówno na poziomie zarządzania jak i na niższych szczeblach. Dla Centrum pracują doradcy biznesowi, którzy odnoszą sukcesy w swoich branżach i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami z klientami Centrum. W tym celu organizujemy konferencje, seminaria, warsztaty, sesje mentoring-owe (spotkania z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje firmy i odnoszą sukcesy), coaching (indywidualne szkolenia na stanowisku pracy w rzeczywistych warunkach pod okiem eksperta), a także prowadzimy sesje szkoleniowe obejmujące rozwój umiejętności kluczowych oraz szkolenia twarde ? specjalistyczne (prawo, finanse, ekonomia, zarządzanie i marketing, IT, biznes, etc.).

Do dnia 30 czerwca 2014 roku mury Centrum Kształcenia Proeuropejskiego opuściło ponad 2000 absolwentów Policealnego Studium Zarządzania, Administracji i Handlu oraz ponad 15000 uczestników szkoleń. Łącznie zrealizowano ponad 10 milionów godzin szkoleń i ponad 5500 tysiąca godzin doradczych, mentoringu i coachingu.

Klientami Centrum są:

 • Pracownicy służby cywilnej kancelarii prezesa rady ministrów,
 • Pracownicy urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego, urzędów pracy, urzędów gmin,
 • Pracownicy służby medycznej,
 • Nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych i ponad ponadpodstawowych,
 • Nauczyciele akademiccy i pracownicy uczelni wyższych województwa lubelskiego,
 • Pracownicy firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego
 • Osoby fizyczne (uczniowie, studenci, osoby pracujące),
 • Osoby bezrobotne kierowane przez urzędy pracy ? projekty są współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego oraz finansowane ze środków funduszu pracy.
 • Osoby zarejestrowane w ośrodkach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy socjalnej;
 • Osoby pozbawione wolności odsiadujące wyroki w Areszcie Śledczym w Lublinie i w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim


Kontakt

20-601 Lublin, ul. Zana 14

Tel: 81 533 13 41

Mob: 535 353 345

E: szkolenia@ckp.lublin.pl

G: Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

góra